Sla over naar de inhoud

LOI Gamedesign

Mediawijsheid 
Het is mij opgevallen dat het steeds lastiger is om studenten te boeien, binnen de vakgebieden waar ik lessen in geef. Wat zij leren zou nuttig en nodig voor ze moeten zijn maar zij zijn lang niet altijd gemotiveerd om alles uit zichzelf te halen.  

Een voorbeeld hiervan heb ik zelf ondervonden in de tweede periode van schooljaar 2019-2020. Bij het vak mediawijsheid was het 8 weken lang zoeken naar een manier om de studenten te motiveren en ze initiatief te laten nemen in de onderwerpen die in de les naar voren kwamen. Studenten die achter hun laptop hangen en lang niet altijd doen wat de stof of wat je als instructeur van ze vraagt, was meer regel dan uitzondering. Tot ik de leereenheid afsloot met een aparte afrondingsopdracht….. In de laatste les van de periode had ik opeens wel gemotiveerde studenten! Alle theorie van de periode had ik verpakt in een escape achtig spel, waarbij zij gebruik moesten maken van de geleerde theorie, samen moesten werken om het binnen de tijd te halen,  en puzzels moesten maken om de oplossingen te vinden. Deze eerst zo passieve klas was eindelijk fanatiek bezig! Dit heeft mij aan het denken gezet wat betreft de verschillende manieren die er zijn om lesstof aan te bieden, en is de reden waarom ik me wilde verdiepen in spel als didactisch middel.  

Zorgtechnologie 
Gamen in de zorg is een steeds meer voorkomend verschijnsel. Door middel van een game is simulatie van de echte werkelijkheid mogelijk, te ervaren hoe zorg overkomt op mensen, of om te kunnen oefenen in een veilige omgeving. De zogenaamde ‘serious games’ zijn hier een goed voorbeeld van. Sinds dit schooljaar geef ik les in de leereenheid zorgtechnologie, die onderwerpen aanhaalt die nauw verwant zijn aan games en gamen, zodat studenten kunnen oefenen en ervaren in een school setting voordat zij de praktijk in gaan. Nog een mooi aanknopingspunt om met gamemechanieken aan de slag te gaan! 

Waarom gamedesign? 
Op het gebied van deskundigheidsbevordering, zou ik me graag willen verdiepen en scholen in gamedesign. Een goede game is veel meer dan een spelletje. Een goed doordachte game biedt belevingen en ervaringen en weet spelers urenlang geboeid te houden. Maar wat is nu het geheim achter zo’n succesvolle game? Hoe kunnen studenten geboeid blijven in de lessen? Wellicht is het gebruiken van gamemechanieken een goed uitgangspunt.  De opleiding Gamedesign leert je over ontwerpprocessen en het ontwerpen van belevingen en ervaringen. Welke invloed hebben de ontworpen spelonderdelen op de uiteindelijke gebruikerservaring? Hoe maak je een game spannend? En verslavend? Na afronding ben je in staat om met goed doordachte game-ideeën de grondslag te leggen voor succesvolle games. 

Het geleerde zou ik graag in de praktijk brengen om studenten meer en anders te betrekken in de lesstof waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Dit gaat overigens niet over het echt maken van een game. Daar zou programmeerkennis voor nodig zijn, en deze wordt in de cursus niet aangeboden.  

Update juli 2020
In maart 2020 ben ik gestart met de LOI cursus Gamedesign. Het lesmateriaal lag op de mat precies in de week dat we thuis kwamen te zitten in verband met Corona. Het lezen van de eerste hoofdstukken ging gepaard met het opzetten van online lesgeven en was een welkome afwisseling.

Inmiddels ben ik een paar maanden verder en aangekomen bij de laatste inzendopgaven die als examen gaan dienen voor deze cursus. Ook gaat er nog een theorie-examen afgenomen worden, om ook te bepalen of de stof beheerst wordt. Ik vind het positief dat deze cursus zowel praktisch als theoretisch afgetoetst gaat worden.

Het spel wat ik aan het ontwikkelen ben heet: ATLAS. Het gaat over een jongen die gedwongen moet verhuizen, maar hierdoor veel leert over zijn eigen verleden en dat van zijn opa. Hij maakt een wereldreis, waarbij de spelers van het spel er voor moeten zorgen dat hij weer thuis komt. Een eerste prototype van het spel is gemaakt, en is hieronder op de afbeelding te zien.

ATLAS is afgeleid van het populaire spel Triviant!

Om ervoor te zorgen dat ik het geleerde toe kan passen in toekomstige spellen en lessituaties, heb ik tijdens het studeren een handboek opgesteld. Dit zijn samenvattingen, schema’s, tekeningen en alle theorie die nodig is om een spel op te zetten. Zo heb altijd een duidelijk en uitgebreid naslagwerk om te gebruiken. En het is een handig boek geworden om mee te kunnen studeren voor het gamedesign examen! Dit examen zal waarschijnlijk na de zomer van 2020 plaatsvinden.

Update december 2020
Inmiddels ben ik geslaagd voor de opleiding Gamedesign!

In de laatste week van het jaar viel het diploma op de mat. Om dit diploma te mogen ontvangen, heb ik twee praktijkopdrachten uit moeten werken en een theorie examen.

Praktijkopdrachten
Een zogenaamde ’10 pager’ met uitleg over mijn spelconcept ATLAS – Cijfer 8,5


Een Game Design Document waar in alles over mijn spelconcept tot in detail uitgewerkt is – Cijfer 9,8

Examen Gamedesign
Het examen bestond uit 10 vragen. 1 vraag over de theorie, en de andere 9 vragen waren opgebouwd rondom een casus. De casus ging over het spel Mindcraft – Cijfer 8

Hoe nu verder?
Inmiddels ben ik gestart met een persoonlijk vervolg op deze opleiding, en dat is Gamedesign bij een andere aanbieder, namelijk de NHA! Zij leggen de nadruk op videogamedesign en dat vond ik een hele mooie aanvulling op de basiskennis die ik opgedaan heb bij de LOI. Hopelijk kan ik als resultaat een eigen videogame maken die in te zetten is in een van mijn lessen.

In de lessen Mediawijsheid die ik gegeven heb aan de eerstejaars Maatschappelijke Zorg, heb ik wel al spelelementen gebruikt in plaats van reguliere opdrachten. Zij hebben dit als erg positief ervaren! Dit waren een soort doorloop spellen met een thema, gebaseerd op escaperooms. Alleen zonder de tijdsdruk. Het doel was om alle elementen tegen te komen en bij elkaar te puzzelen of te beredeneren. Ik zou het erg leuk vinden om dit verder uit te diepen zodat het over een langere tijd gespeeld zou kunnen worden. Nu waren de opdrachten gemaakt om maximaal 2 lessen te vullen.

Published inDeskundigheid
Scroll Up