Sla over naar de inhoud

Feedback Studenten

Het is gebruikelijk dat je elk jaar een functioneringsgesprek hebt, en om de twee jaar een beoordelingsgesprek.
Voor het functioneringsgesprek lever je een portfolio aan bij je onderwijsmanager. Dit bevat minimaal de volgende onderdelen:

  • feedback van minimaal 3 collega’s
  • feedback van minimaal 2 klassen studenten (je kunt hiervoor Survey Monkey gebruiken)
  • verslag van eigen feedback (Bioscope)

Op het moment dat er met de onderwijsmanager een afspraak gemaakt wordt, dan verzamel je deze zaken en vul je een FO formulier in. Tijdens het gesprek wordt dit formulier samen verder ingevuld.

Deze website is bedoeld als vervanging van het portfolio wat ik voorheen altijd maakte. Dit vooral omdat ik graag interactieve elementen wilde toevoegen.

feedback studenten

Functioneringsgesprek 17-18

Datum: medio december 2017

Voor dit gesprek heb ik twee klassen gevraagd om een Survey Monkey in te vullen.
Dit is een standaard vragenlijst, die ingezet wordt om feedback te vragen aan studenten.

Ik heb als eerste gekozen voor een nieuwe samengestelde klas tweedejaars, die mij al een schooljaar kennen. Zij krijgen van mij het vak Beeldende Vorming. Als tweede heb ik gekozen voor een eerstejaars klas dat het vak Informatica van mij krijgt. Zij kennen mij op het moment van invullen ongeveer 6 weken. Voor mijzelf vind ik het altijd interessant of er dan opmerkelijke overeenkomsten of juist verschillen zijn bij studenten die mij al wat langer kennen, of die mij net kennen. Helaas heb ik op dit moment niet zo veel klassen waar ik les aan geef, vandaar dat ik er maar twee gevraagd heb om dit over mij in te vullen.

Het was leuk om te horen dat een aantal leerlingen het al ingevuld hadden, nog voordat ik de tijd gegeven had in de les! Zij zagen de mail, en hebben het meteen ingevuld.

Functioneringsgesprek 18-19

Datum: mei 2019

Voor dit gesprek heb ik vier klassen gevraagd om een Survey Monkey in te vullen. Dit is een standaard vragenlijst, die ingezet wordt om feedback te vragen aan studenten. Op dit moment geef ik alleen het vak Beeldende Vorming, dus ik heb niet zoveel klassen. Daarom heb ik ze allemaal gevraagd om dit in te vullen: 2 eerstejaars klassen en 2 tweedejaars klassen. De eerstejaars kennen mij nu een periode ongeveer, en de tweedejaars een jaar.

Helaas ging dit erg moeizaam. Studenten nemen dit vaak niet serieus, en meerdere collega’s vragen dit hetzelfde tijdstip van het jaar. Dat maakt het lastig om een goed en objectief beeld van je functioneren te krijgen.

Graag navigeren naar het menu item FO/BO Gesprekken voor de uitkomst van de vragenlijst: Documenten FO mei 2019.

BewarenBewaren