Sla over naar de inhoud

Beheerder Onderwijsmagazijn

Taken en subtaken

Als beheerder van het Onderwijsmagazijn (OM) heb je een aantal taken, die grofweg onder te verdelen is in onderstaande subtaken:

  • Onderwijsmagazijn: Je zorgt ervoor dat de bestanden van je collega’s verzameld worden, en plaatst deze in het OM. Hier verbind je metadata aan, zodat na het plaatsen het materiaal makkelijk terug te vinden is.
  • Electronische Leeromgeving: Je zorgt voor de de structuur van de opleiding binnen de Electronische Leeromgeving (ELO) en bouwt en beheert deze. Dit zodat collega’s en studenten de juiste materialen kunnen zien en gebruiken.
  • BPV/LVS: Dit onderdeel is op dit moment nog in ontwikkeling, en zal binnen een paar maanden uitgerold worden. Het gaat in ieder geval over het beheren van het nieuwe BPV (stage) matching systeem en het nieuwe LVS systeem (leerling volgsysteem.)
  • Communicatie: Je schoolt je collega’s / studenten in het gebruik van nieuwe functies binnen de ELO of het OM. Ook communiceer je richting Functioneel Beheer van de afdeling over hoe het staat binnen je team.

Bovenstaande subtaken voer ik nu voor het tweede schooljaar uit, dit schooljaar met nog 2 andere collega’s. We verdelen de taken onderling, waarbij ik de regie hou over alle lopende zaken. Het lijntje naar Functioneel Beheer is kort, omdat ik ook deze functie vervul voor de afdeling samen met nog een andere collega. Ik vind het fijn om zo het overzicht te houden over de complete lijn: ik geef les aan onze eerstejaars BOL en BBL studenten over hoe ze de ELO moeten gebruiken, ik school en communiceer met collega’s daarover, ik beheer het systeem ‘aan de achterkant’, en voer het functioneel beheer uit zodat ik ook zicht heb over hoe een opleiding ‘aan de achterkant’ in elkaar steekt.

In de dagelijkse gang van zaken, is onderstaande lijn belangrijk om uit te dragen en in goede banen te leiden binnen mijn team:

Ontwikkelaar zet materiaal op de portal –> Beheerder OM zet materiaal in het OM –> Ontwikkelaar plaatst links in OnderwijsOnline –> Lesgevende docent maakt opdrachten aan met juiste vakcodes

Hier in staan verschillende rollen en het is onder andere mijn taak om ervoor te zorgen dat dit soepel verloopt.

Dit is niet de meest populaire taak binnen de school. Als docent of instructeur wil je toch vooral direct met leerlingen bezig zijn. Dit onderschrijf ik natuurlijk, maar ik weet dat als deze zaken niet op orde zijn dat dan ook leerlingen en collega’s hier direct hinder van ondervinden. Daarom vind ik het belangrijk dat het gebeurt, en dat het goed gebeurt. En daarom ben ik graag Beheerder OM!

Om een specifieke casus verder uit te werken, over wat een Beheerder OM mee te maken krijgt, heb ik hieronder een stukje uitgewerkt over de veranderingen die plaats hebben gevonden eind vorig schooljaar. Hier heb ik het initiatief in genomen en het uitgewerkt tot een werkbaar systeem. Ik hoop dat we dit het volgende schooljaar zo vol kunnen houden.

Nieuwe structuur – Schooljaar 2017-2018

Om de tegels in OnderwijsOnline zo overzichtelijk mogelijk te houden voor zowel leerlingen, docenten en beheerders, is er per schooljaar 2017-2018 gekozen om een nieuwe structuur aan te brengen. Per leereenheid een tegel aanmaken, is gezien de hoeveelheid leereenheden, niet meer te doen.

Elke opleiding bestaat uit een generiek deel, een basisdeel, een profieldeel, en een keuzedeel. Vandaar dat nu de keuze is gemaakt om een tegel aan te maken per deel, en niet per leereenheid.

Onderstaand filmpje legt het nieuwe systeem uit, en geeft een beeld van waar een Beheerder OM allemaal mee te maken krijgt.