Sla over naar de inhoud

Mediamentor iXperium

Met ingang van schooljaar 2019-2020 heb ik vanwege een reorganisatie bij de Leijgraaf er voor gekozen om niet meer bij het iXperium te werken. Dit mede doordat de Leijgraaf in regio’s is gaan werken, en ik dichter bij huis werk als ik voor de regio ‘Meierijstad’ kies. Ook wilde ik meer rust in mijn werkzaamheden doordat het steeds zwaarder werd om op 4 dagen op 3 verschillende locaties te werken. Nu kan ik al mijn werkzaamheden uitvoeren op 1 locatie.

Mei 2019
In de twee schooljaren dat ik nu voor het iXperium werk, zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd. Als eerste is de functietitel gewijzigd in ‘Mediamentor’. Mediacoach is ook nog als idee geopperd, maar dit is een beschermde naam met een opleiding. Ook is het iXperium opnieuw gepositioneerd binnen de organisatie, bij de afdeling Onderwijs & Ontwikkeling. Dit brengt met zich mee dat er een nieuwe leidinggevende is voor het iXperium.

De missie en visie van het iXperium is aangescherpt, er wordt de nadruk gelegd op onze eigen ROC, en elke opdracht die wij uitvoeren moet duidelijk een link hebben met het onderwijs.

In de dagelijkse werkzaamheden proberen we als team van 5 personen meer structuur te krijgen. Dit gaat niet zo heel makkelijk omdat we allemaal heel verschillend zijn. Bij mij persoonlijk speelt ook mee, dat ik nog maar 1 dag in het iXperium werk. Dit maakt dat andere werkzaamheden dit overschaduwen. Ik krijg lang niet alles meer mee en vraag me af wat nou concreet mijn bijdrage is op dit moment. Dit en nog andere redenen zoals het werken in regio’s maken dat ik waarschijnlijk volgend schooljaar niet meer voor het iXperium werk.

2017
De wereld verandert snel. Nieuwe technologieën geven ons de mogelijkheid om onze horizon te verbreden en het verandert de wereld zoals we die kennen. Banen die er vandaag nog zijn, kunnen morgen weer verdwenen zijn. Studenten en werkenden moeten nieuwe competenties ontwikkelen zodat zij inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Het iXperium Oss ROC de Leijgraaf is dé plek waar jij kunt experimenteren en leren met de nieuwste technologieën.

Je leert hoe technologie een rol speelt in jouw toekomstige beroep of hoe je deze technologieën kunt inzetten in de les. Je kunt onder deskundige begeleiding aan de slag met de nieuwste apparaten en applicaties zoals een 3D-printer, foto- en videoapparatuur, een HTC-vive, een hololens, NAO-robots, LEGO mindstorms, Arduino, plotters, iPads en nog veel meer. De experts van het iXperium kunnen je helpen in het gebruik van deze apparaten, andere digitale middelen en social media.

Mijn taak in het iXperium is het ondersteunen van de designteams, collega’s leerlingen en externen enthousiast maken en wegwijs maken in de digitale wereld door middel van de nieuwste technieken, en het beheren van hard- en software.