Sla over naar de inhoud

Zorgtechnologie

Met ingang van schooljaar 2019-2020, is de structuur op de Leijgraaf veranderd. Zo zijn de teams Maatschappelijke Zorg en Verpleging & Verzorging samen gegaan, en heeft dat ervoor gezorgd dat er een crossover is ontstaan van vakken en docenten.

Het vak zorgtechnologie wordt gegeven aan de eerstejaars studenten Verpleging & Verzorging en is voor mij een nieuw onderdeel om in te verdiepen. Erg leuk om weer eens aan wat nieuws te werken! Er lag al een compleet programma, dus dat was een fijne opstart voor mij. Vanuit dit materiaal heb ik me verdiept in het onderwerp, en wat zaken toegevoegd, aangepast of verwijderd.

Onderstaand stuk komt uit de studieplanner:

De eerste periode van het eerste leerjaar werk je op school aan de leereenheid ‘zorgtechnologie’. In deze leereenheid komen onderwerpen aanbod zoals e-health, domotica, robotica, wetgeving, zorg op afstand, innovaties in zorg en welzijn, mediawijsheid en de rol van de zorgverlener.

De verschillende bewijsstukken die je hierbij maakt kun je gebruiken bij de afronding van dit vak. Om je voor te bereiden op de lessen moet je telkens een hoofdstuk uit de reader ‘zorgtechnologie’ bestuderen en maak je verschillende opdrachten.

De leereenheid zorgtechnologie is een voorbereiding op de het keuzedeel wat wordt gegeven in het derde en vierde leerjaar van de opleidingen verzorgende IG en verpleegkundige MBO.

Deze leereenheid heeft betrekking op het volgende werkprocessen:

B1-K1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces
B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid
P4-K1-W1: Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden

Ook ontwikkel je de generieke Leijgraaf competenties gericht op zorgtechnologie;

1. Een open houding hebben/ tonen t.a.v. de inzet van technologie in de zorg
3. Zelfdiscipline om zorgvuldig om te gaan met middelen en materialen
5. Kunnen beschrijven van enkele voorbeelden van technologische hulpmiddelen en de inzet daarvan in de zorg
7. De student kan vormen van technologie benoemen die bij een bepaald probleem in de zorg ingezet kunnen worden
11. Adequaat kunnen hanteren van technologie, inclusief beschikbare bedieningsmogelijkheden

LeijLivingLab

Om binnenschools te kunnen oefenen met technologie in een huiselijke setting (domotica) is het LeijLivingLab gebouwd. Deze ruimte wordt zowel bij het vak zorgtechnologie gebruikt als ook bij andere vakken zoals verpleegtechnische handelen. Voor deze ruimte heb ik op drie verschillende niveau’s een opdracht geschreven:

 • een foto doorloop voor voorlichting of open dag doeleinden (vereist geen diepgang)
 • een doorloop via tablet of papier om te oefenen met de aanwezige technologie (wat meer diepgang omdat de technologie gebruikt wordt)
 • een opdracht inclusief doorloop en het zelf inrichten van een ruimte als zorgvrager of zorgverlener

Op dit moment ben ik meer thuis in technologie, dan in zorgtechnologie maar ik heb genoeg vakinhoudelijke collega’s die me met het zorg stuk kunnen helpen!

Update juli 2020

Het is me ontzettend goed bevallen om dit vak te geven dit afgelopen schooljaar. Een hele periode heeft online plaatsgevonden, vanwege het vanuit huis lesgeven.

Omdat ik nu alle onderdelen een keer gezien heb, is het totaalbeeld ook duidelijker. Het lesmateriaal heb ik herschreven een aangepast, en de nieuwe versie ligt klaar voor schooljaar 2020-2021. Van de kennismakingsopdrachten, heb ik thema’s gemaakt:

 • Thema 1: Wat is zorgtechnologie?
 • Thema 2: Mediawijsheid
 • Thema 3: E-Health Deel 1
 • Thema 4: E-Health Deel 2
 • Thema 5: Domotica
 • Thema 6: Robotica
 • Thema 7: Zorg op afstand
 • Thema 8: Wet- en regelgeving
 • Thema 9: Innovatie in de zorg
 • Thema 10: Rol van de zorgverlener

Om een speels element toe te voegen, en verder in te gaan op gamen in de zorg (een van de onderdelen van het thema innovatie in de zorg), heb ik ook een Escape Room gemaakt met als thema Zorgtechnologie. Een leuke manier om alle theorie nogmaals voorbij te laten komen. De studenten hebben het maken van deze Escape Room als positief ervaren, ook al was het wat pittig en lastig te behalen in de tijd die ze hadden ervoor. Als afsluiter van de hele lessenreeks hebben studenten uitgewerkt wat de voor en nadelen van bepaalde technieken in de zorg zijn door middel van een eindopdracht. De meeste studenten hebben dit gemaakt in de vorm van een flyer in het programma SMORE.

Helaas is er komend schooljaar geen ruimte in mijn jaartaak om de voorbereidende lessen af te sluiten met het keuzedeel Zorginnovatie & Technologie. Wel zal ik de collega’s die dit aan gaan bieden adviseren hoe zij het keuzedeel aan kunnen pakken. Dit omdat een deel praktijk verloren is gegaan door het vanuit huis lesgeven en ook omdat ik natuurlijk weet wat de studenten van tevoren gehad hebben aan lesstof.